Sto Fasadskiva Top 31

Isolerskiva med grafit av expanderad polystyren enligt EN 13163

Användning

  • utvändigt
  • som isolerskiva i isolerade fasadsystem
  • infästning klistras eller klistras och pluggas

Egenskaper

  • värmeledningsförmåga 0,031 W/m*K
  • krympfri

Format/Storlek

1200 x 600 mm

 

30799_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance