Sto Minerallamell

Isolerskiva av mineralull enligt EN 13162

Användning

  • utvändigt
  • som isolerskiva i isolerade fasadsystem
  • infästning klistras

Egenskaper

  • dimensionerad värmeledningsförmåga λ: 0,040 W/(m*K)
  • brandklass A1 enligt EN 13501-1
  • hög vidhäftningshållfasthet (≥ 80 kN/m²) genom lodräta fibrer
  • mineralisk

Hänvisning

  • inte lämplig på socklar och under marknivå
  • vid tjocklekar ≤ 200 mm och vindlast < 1,6 kN/m2 kan isoleringen monteras utan pluggning (enligt nationella byggföreskrifter)

Format/Storlek

120 x 20 cm

 

30800_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad