Sto Renoveringsboard

Putsbärarskiva av mineralull

Användning

  • utvändigt
  • som putsbärarskiva vid fasadrenovering

Egenskaper

mineralisk

 

Format/Storlek

1200 x 1000 mm
tjocklek: 20 mm

 

31019_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad