StoCrete TS 200 S

Våtsprutningsbruk, cementbundet, skikttjocklek 3-30 mm

Användning

ut- och invändigt

 

Egenskaper

  • enkomponent
  • polymer- och fibermodifierad sulfatresistent cement
  • lättarbetad över huvud
  • hög beständighet vid belastning av frost och tösalt

Hänvisning

  • exponeringsklass XC4, XD3, XF4, XS3, XA2 enligt EN 206-1
  • produkten uppfyller Trafikverkets krav enligt aktuell version av TRVK Bro och TRVAMA Anläggning
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-3

Färgton

cementgrå

 

Bearbetning

våtsprutas/appliceras med skruvpump

 

02881.jpg
våtsprutas/appliceras med skruvpump

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet