StoCryl HC 300

Impregnering, hydrofoberande, pastös, silan-/siloxanbaserad

Användning

  • utvändigt
  • direkt på tegel och sandsten

Egenskaper

  • enkomponent
  • för reducering av vattenupptagning
  • hög skyddsverkan vid belastning av frost och tösalt
  • högt inträngningsdjup
  • låg flyktighet
  • reducerar upptagning av skadliga ämnen lösta i vatten

Färgton

mjölkaktig vit

 

Bearbetning

pensel, borste, roller, airless-spruta

 

31617_SE_sv.jpg
pensel, borste roller airless-spruta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad