StoCrete GM 1

Lagningsbruk, cementbundet, skikttjocklek 3-30 mm

Användning

  • ut- och invändigt
  • för lagning av skador i betong

Egenskaper

  • enkomponent
  • hög vidhäftningsförmåga i vått tillstånd (även över huvud)
  • frost-/tösaltbeständig

Hänvisning

  • exponeringsklass XC4, XD3, XF4, XS3, XA2 enligt EN 206-1
  • produkten uppfyller Trafikverkets krav enligt aktuell version av TRVK Bro och TRVAMA Anläggning
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-3

Färgton

cementgrå

 

Bearbetning

våtsprutas/appliceras med skruvpump, applicera med raka

 

31623_SE_sv.jpg
våtsprutas/appliceras med skruvpump applicera med raka

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad