Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCrete TG 3

Pågjutningsbruk, cementbundet, skikttjocklek 9-60 mm

Användning

  • ut- och invändigt
  • för lagning av skadade betongkonstruktioner t ex parkeringsdäck, broar, kajer, skorstenar, vatten- och avloppsledningar samt industrianläggningar

Egenskaper

  • enkomponent
  • frost- och tösaltbeständig

Hänvisning

  • exponeringsklass XC4, XD3, XF4, XS3, XA2 enligt EN 206-1
  • produkten uppfyller Trafikverkets krav enligt aktuell version av TRVK Bro och TRVAMA Anläggning
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-3

Färgton

cementgrå

 

Bearbetning

applicera med murslev, applicera med tandspackel, våtsprutas/appliceras med skruvpump

 

02881.jpg
applicera med murslev applicera med tandspackel våtsprutas/appliceras med skruvpump

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance