StoCrete R 40

Lagningsbruk, cementbundet

Användning

  • ut- och invändigt
  • för mineraliska underlag med höga krav på frostbeständighet

Egenskaper

  • enkomponent
  • hög vidhäftningsförmåga
  • låg krymp- och sprickbenägenhet

Hänvisning

  • exponeringsklass XC4, XD3, XF4, XS3, XA2 enligt EN 206-1
  • produkten uppfyller Trafikverkets krav enligt aktuell version av TRVK Bro och TRVAMA Anläggning
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-3

Färgton

cementgrå

 

Bearbetning

torrsprutning, applicera med murslev

 

31622_SE_sv.jpg
torrsprutning applicera med murslev

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad