StoCrete CS 630

Avjämningsmassa, cementbunden, fiberarmerad, låg tryckbelastning

Användning

  • invändigt
  • för tillverkning av golvlutning
  • grov utjämning under annan avjämningsmassa eller andra beläggningar

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning till underlaget
  • mycket låg volymkrympning under härdningen
  • skikttjocklek upp till max. 65 mm, standardskikttjocklek 5-35 mm
  • för låg belastning
  • pumpbar och självnivellerande
  • flytmått 125-135 mm

Hänvisning

produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

 

Färgton

grå

 

Bearbetning

applicera med raka

 

02881.jpg
applicera med raka

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet