StoCrete CS 635

Avjämningsmassa, cementbunden, låg till medelhög tryckbelastning

Användning

  • invändigt
  • för bostäder och lättare industri

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning till underlaget
  • mycket låg volymkrympning under härdningen
  • skikttjocklek upp till max. 65 mm, standardskikttjocklek 5-35 mm
  • för låg till medelhög belastning
  • pumpbar och självnivellerande
  • flytmått 130-145 mm

Hänvisning

  • specialkomponerat för mycket hög pumpbarhet av stora volymer på kort tid
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

Färgton

grå

 

Bearbetning

applicera med raka

 

02881.jpg
applicera med raka

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet