StoCrete CS 650

Avjämningsmassa, cementbunden, hög tryckbelastning, industriellt bruk

Användning

  • in- och utvändigt
  • för industrihallar, lagerlokaler och andra hårt belastade ytor

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning till underlaget
  • mycket låg volymkrympning under härdningen
  • skikttjocklek upp till max. 25 mm, standardskikttjocklek 5-15 mm
  • för hög belastning
  • obrännbar A1 Golv enligt EN 13501 - 1:2002
  • pumpbar och självnivellerande
  • begränsat färgtonssortiment enligt RAL
  • flytmått 130-145 mm

Hänvisning

produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

 

Färgton

RAL färgtonskarta
grå, RAL färgtonskarta

 

Bearbetning

pump, tandad spackel

 

02881.jpg
pump, tandad spackel RAL färgtonskarta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet