StoCrete CS 730

Avjämningsmassa, cementbunden, medelhög tryckbelastning

Användning

  • invändigt
  • i bostäder, kontor och offentliga byggnader

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning till underlaget
  • mycket låg volymkrympning under härdningen
  • skikttjocklek upp till max. 25 mm, standardskikttjocklek 4-15 mm
  • för medelhög belastning
  • obrännbar A1 Golv enligt EN 13501 - 1:2002
  • pumpbar och självnivellerande
  • flytmått 155-170 mm

Hänvisning

produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

 

Färgton

grå

 

Bearbetning

pump, tandad spackel

 

31619_SE_sv.jpg
pump, tandad spackel

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet