StoCrete CS 735

Avjämningsmassa, cementbunden, fiberarmerad, medelhög tryckbelastning

Användning

  • invändigt
  • i bostäder (värmegolv), kontor och offentliga byggnader
  • för utjämning under annan avjämningsmassa

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning till underlaget
  • mycket låg volymkrympning under härdningen
  • skikttjocklek upp till max. 65 mm, standardskikttjocklek 5-35 mm
  • för medelhög belastning
  • pumpbar och självnivellerande
  • flytmått 130-145 mm

Hänvisning

produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

 

Färgton

grå

 

Bearbetning

applicera med raka

 

31618_SE_sv.jpg
applicera med raka

Godkännanden

P-märkning

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet