StoPox WL 118

Epoxiledskikt, vattenburet, lågemitterande

Användning

  • invändigt och väderexponerat
  • på golvytor
  • för cementbundna underlag såsom betong- eller pågjutningsytor
  • magnesium- och kalciumsulfatpågjutningar
  • som ledande mellanskikt under elektriskt ledande ytbeläggning

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning till underlaget
  • mycket god vidhäftning till efterföljande mellan- eller slutbeläggningar
  • snabb härdning i rumstemperatur
  • VOC lågemitterande
  • uppfyller kraven enligt DIN VDE 0100-410 (2007-06)(i kombination med utvalda täckbeläggningar)

Färgton

svart

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, roller

 

32069_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B roller

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet