StoPma KAT 300

PMMA katalysator för StoPma balkong- och parkeringshussystem

Användning

utvändigt

 

Egenskaper

  • dibenzoylperoxid (50 %)
  • snabb härdning
  • applicerbar från 0 °C till 30 °C

Hänvisning

Ska inte lagras i kontakt med metaller.

 

32158_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad