StoPma GH 300

PMMA grundning för StoPma balkongsystem

Användning

  • utvändigt
  • på cementbundna underlag och systemkompatibla PCC pågjutningsbruk
  • för balkonger och loftgångar

Egenskaper

  • PMMA
  • snabb härdning
  • applicerbar från 0 °C till 30 °C
  • låg viskositet

Hänvisning

  • StoPma GH 300 används uteslutande som grundning i StoPma balkongsystem.
  • StoPma GH 300 får endast användas i ofyllt tillstånd.

Utseende

transparent

 

Bearbetning

roller, tillsats av katalysator

 

32153_DE_de.jpg
roller tillsats av katalysator

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet