StoLevell Calce FS

Naturligt funktionsspackel på kalkbas enligt 998-1

Användning

 • invändigt
 • som funktionellt spackel för StoCalce Functio sorptionssystem

Egenskaper

 • mineralisk
 • konserveringsmedelsfri
 • optimalt anpassad till StoCalce Functio sorptionssystem
 • mycket god stabilitet
 • mycket god fuktreglering
 • mycket diffusionsöppen
 • bidrar till optimering av invändigt klimat
 • enkel och smidig applicering
 • bästa luftfuktighetskontroll
 • snabb sorption och desorption
 • MBV practical > 2,0 (g/m² * % RH) i system med StoLevell Calce RP, StoCalce Activ

Färgton

naturvit
begränsat brytbar enligt StoColor System, naturvit

 

Bearbetning

manuellt, maskinellt

 

30996_DE_de.jpg
manuellt maskinellt naturvit

Godkännanden

etikett konserveringsmedelsfri natureplus®

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance