StoCrete TF 204 S

Finbruk, cementbundet, skikttjocklek 1-3 mm

Användning

som skrap- och utjämningsspackling för skydd och renovering av betongkonstruktioner

 

Egenskaper

  • polymermodifierat cementbundet finbruk (PCC), mycket god vidhäftning på betong eller modellerbart bruk, mycket goda appliceringsegenskaper, hög skyddsverkan vid belastning av frost och tösalt, låg E-modul
  • slagregnsfast enligt TL/TP BE PCC

Hänvisning

  • inte för ytor med gång- eller fordonstrafik
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-3

Färgton

cementgrå

 

Bearbetning

manuellt, våtsprutas/appliceras med skruvpump, filta

 

02881.jpg
manuellt våtsprutas/appliceras med skruvpump filta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad