StoGraffiti Stripper Soft

Graffitisanering

Användning

 • in- och utvändigt
 • som graffitisanering på mineraliska underlag, t.ex. betong, natursten, murbruk
 • som graffitisanering på ytor beständiga mot lösningsmedel, t.ex. trä, keramik, glas
 • för rengöring av ytor från spraylack baserad på nitro, kombi, konstharts, akryl
 • för borttagning av spraylack, filtpenna, kulspetspenna
 • för borttagning av tectyl på lösningsmedelsbeständiga mineraliska underlag
 • för borttagning av dispersionsfärg

Egenskaper

 • fri från klorerade kolväten
 • orsakar ingen förändring i det mineraliska underlaget
 • hög flampunkt
 • biologiskt nedbrytbar i reningsverk
 • karakteristisk, mild lukt
 • lågviskös

Utseende

transparent mjölkaktigt grumlig

 

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad