StoPox MS 200

Vattenburen epoxilack, matt, lågemitterande

Användning

 • invändigt och väderexponerat
 • för cementbundna underlag
 • magnesium-, gjutasfalt- och kalciumsulfatpågjutningar
 • som färgad försegling på industrigolv och trafikerade ytor
 • som matterande försegling för (gamla) epoxibeläggningar, gjutasfalt och hårda polyuretanbeläggningar

Egenskaper

 • vattenånggenomsläpplig (klass I)
 • mycket god vidhäftning till underlaget
 • mycket god vätning på täta underlag och på äldre beläggningar
 • mycket god skrap- och slitstyrka

Hänvisning

 • tidigare StoPox WE Mattsiegel
 • inte lämplig för ytor med hög mekanisk belastning
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

Utseende

matt

 

Färgton

RAL färgtonskarta
StoColor System – begränsat färgtonsurval
stort urval av färgtoner, RAL färgtonskarta, StoColor System – begränsat färgtonsurval

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, roller

 

31973_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B roller RAL färgtonskarta StoColor System – begränsat färgtonsurval

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet