StoCrete TV 301 S

Undergjutningsbruk med integrerat frostskydd, cementbundet, skikttjocklek 10-120 mm

Användning

 • som under- och fastgjutning av byggelement, t.ex. maskinanläggningar, fästbultar, kranrälsar, brolager, stålbyggdelar, fundament och ursparningar
 • som under- och fastgjutning av öppningar i byggelement av betong
 • applicerbar ned till -15 °C

Egenskaper

 • krympfri
 • frost- och tösaltbeständig
 • ogenomträglig för vatten
 • konstant homogenitet
 • hög flytbarhet
 • mycket lättapplicerad

Hänvisning

 • klass R4
 • produkten uppfyller Trafikverkets krav enligt aktuell version av TRVK Bro och TRVAMA Anläggning
32164_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad