Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Stålprofil skruv

Skruv för stålprofil och vägghållare

Användning

för förankring av StoVentec Stålprofil och Sto-Vägghållare i underkonstruktion av trä/stål

 

Format/Storlek

Ø 5 mm
längd: 40, 50, 60, 75, 80, 100 mm

 

31794_SE_sv.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Declaration of Performance