Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Fasadskiva Mineral Cortex RSC 033

Isolerskiva av mineralull med vindskyddande ytskikt för ventilerade fasader

Användning

  • utvändigt
  • som isolering och vindspärr av ytterväggar i ventilationsspalt

Egenskaper

  • dimensionerad värmeledningsförmåga λ: 0,033 W/(m*K)
  • brandklass A2-s1, d0 enligt EN 13501-1

Format/Storlek

1200 x 1800 mm
1200 x 600 mm

 

41308.jpg

Downloads

Tekniska faktablad