Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Fasadskiva PIR RSC 027

Isolerskiva av polyuretanskum för ventilerade fasader

Användning

  • utvändigt
  • som isolering av ytterväggar i ventilationsspalt

Egenskaper

dimensionerad värmeledningsförmåga λ: 0,027 W/(m*K)

 

Format/Storlek

600 x 1200 mm

 

24809.jpg