Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Fasadskiva Mineral RSC 034

Isolerskiva av mineralull för ventilerade fasader

Användning

  • utvändigt
  • som isolering av ytterväggar i ventilationsspalt

Egenskaper

  • dimensionerad värmeledningsförmåga λ: 0,034 W/(m*K)
  • brandklass A1 enligt EN 13501-1

Format/Storlek

600 x 1200 mm

 

31756_AT_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad