Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-InnoDrain

Isolerskiva av expanderad polystyren enligt EN 13163 med dränerande effekt

Användning

  • utvändigt
  • som isolerskiva i det isolerade fasadsystemet StoTherm Vario D
  • som isolerskiva för fuktutsatta områden i övriga StoTherm-system
  • infästning klistras eller klistras och pluggas

Egenskaper

  • deklarerad värmeledningsförmåga λD: 0,033 W/(m*K)
  • brandklass E enligt EN 13501-1

Hänvisning

svårantändlig enligt DIN 4102

 

Format/Storlek

120 x 60 cm
kanter: raka

 

31289_SE_sv.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance