Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoColor Dryonic®

Fasadfärg med Dryonic® Technology, bionisk verkan för torra fasader mot alg- och svampangrepp, utan biocid filmkonservering

Användning

 • utvändigt
 • på mineraliska och organiska underlag
 • på isolerade fasadsystem
 • på nästan alla vanliga byggunderlag
 • på ej fuktkänsliga underlag med upp till 45° lutning
 • en objektspecifik rådgivning krävs för isolerade fasadsystem med lutande ytor
 • på betong
 • på fasader med trapetsplåt (t.ex. belagda enligt coil coating-metoden)
 • på förzinkade metallunderlag (t.ex. stuprör)
 • på fibercementfasader
 • på HPL-fasader (high pressure laminate)
 • även lämplig för takytor med lutning på > 3°, t.ex. cementtegel, lertegel, fibercement (asbestfri), plåttäckning

Egenskaper

 • bionisk princip för snabb torkning efter regn eller dagg
 • även tillgänglig med X-black Technology: värmesköld mot soluppvärmning
 • högsta vitgrad
 • hög färgtonsvariation och färgtonsstabilitet
 • minimalt bindemedelsbrott (nötningseffekt)
 • tål mycket hög mekanisk belastning
 • strukturbevarande
 • bindemedel av ren akrylat
 • CO2-diffusion: klass C1 enligt EN 1062-1
 • mycket vältäckande
 • vattenånggenomsläpplig
 • alkalibeständig
 • mycket god vidhäftning på alla vanliga byggunderlag
 • utan biocid filmkonservering

Utseende

matt (G3) enligt EN 1062-1 beroende på vinkel verkar ytan halvmatt

 

Färgton

vit
brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

Pensel, roller, airless-spruta

 

31342_DE_de.jpg
Pensel roller airless-spruta vit

Godkännanden

iQ - intelligent Technology

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet