StoSilent Fleece

Obrännbar glasfiber som bärare för akustikbeläggningar

Användning

  • invändigt
  • som bärare för akustikbeläggning StoSilent Decor

Egenskaper

  • tål mekanisk belastning
  • spricköverbryggande (krymp- och torkningssprickor)
  • dimensionsstabil
  • porös
  • icke-svällande
  • våtstabil
  • ingen hälsofara vid inandning, sväljning eller hudkontakt eftersom fiberdiametern ≥ 8 µm

Utseende

slät yta lätt synlig fiberstruktur

 

Format/Storlek

rullbredd: ca 1 m
rullängd: 50 m
tjocklek: ca 0,6 mm

 

Färgton

vit

 

30200_DE_de.jpg

Godkännanden

Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet