StoSilent Fleece Coll

Organiskt dispersionsklister för StoSilent Fleece

Användning

  • invändigt
  • som specialklister för klistring av StoSilent Fleece på Sto akustikelement

Egenskaper

mycket god vidhäftning

 

Bearbetning

Pensel, roller

 

30686_DE_de.jpg
Pensel roller

Downloads

Säkerhetsdatablad