Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Decor MF

Organisk, porös akustikbeläggning

Användning

  • invändigt
  • som slutbeläggning för akustiksystemen StoSilent Direct, StoSilent Distance, StoSilent Modular 400, StoSilent Compact och StoSilent Fleece
  • som bruten slutbeläggning för StoSilent Decor M

Egenskaper

  • porös
  • finkornig

Hänvisning

porositet bildas genom en speciell appliceringsteknik

 

Utseende

matt strukturerad yta

 

Färgton

vit
brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

maskinellt, spruta med trattpistol

 

30702_DE_de.jpg
maskinellt spruta med trattpistol vit

Godkännanden

Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet