StoSilent Prep Quarz

Organisk vidhäftare för Sto akustikputs

Användning

  • invändigt
  • för akustiksystemen StoSilent Direct och StoSilent Compact
  • på underlag, som p.g.a. hög densitet eller låg absorptionsförmåga inte är lämplig att putsas direkt på (slät betong, gipsskivor osv)

Egenskaper

  • fylld
  • vidhäftningsförbättrande

Färgton

grön

 

Bearbetning

spruta med trattpistol, applicera med murslev

 

30691_DE_de.jpg
spruta med trattpistol applicera med murslev

Godkännanden

Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet