Sto Fasadskiva Mineral

Isolerskiva av mineralull enligt EN 13162

Användning

  • utvändigt
  • som isolerskiva i isolerade fasadsystem
  • infästning klistras-pluggas

Egenskaper

  • dimensionerad värmeledningsförmåga λ: 0,036 W/(m*K)
  • brandklass A1 enligt EN 13501-1
  • vidhäftningshållfasthet ≥ 5 kN/m²
  • mineralisk

Hänvisning

inte lämplig på socklar och under marknivå

 

Format/Storlek

1200 x 600 mm

 

31018_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad