StoDeco Frame

Ramprofiler av Verolith-granulat för markering av byggnadsöppningar

Användning

  • ut- och invändigt
  • för markering av byggnadsöppningar
  • på massiva underlag, isolerade fasadsystem och ventilerade fasadsystem

Egenskaper

  • designelement på bas av ett mineraliskt granulat av silikatiska mikrokulor
  • färgsättning genom lämplig målning
  • brandklass enligt EN 13501-1: A2-s1, d0

Hänvisning

  • brandegenskaper, enligt EN 13501-1, i definierat område enligt klassificeringsrapport MPA Stuttgart 902 6199 000-06k
  • brandegenskaper på isolerade fasadsystem enligt EN 13501-1, i definierat område enligt klassificeringsrapport MA 39 - VFA 2014-1649.01 (isolerade fasadsystem med mineralull) och MA 39 - VFA 2014-1649.02 (isolerade fasadsystem med EPS)

Utseende

se kollektionsritningar

 

Format/Storlek

se kollektionsritningar

 

31430_DE_de.jpg

Godkännanden

Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Sustainability data sheet