Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoStone standardsortiment

Naturstenplattor för Sto fasadsystem

Användning

  • ut- och invändigt
  • för design av individuella, högkvalitativa naturstensytor
  • som fasadbeklädnad på isolerade fasadsystemen StoTherm Vario och StoTherm Mineral
  • som fasadbeklädnad på det ventilerade fasadsystemet StoVentec S

Egenskaper

  • beständig mot frost, tö, växlande temperaturer
  • lämplig för isolerade fasadsystem, låg vattenupptagning
  • kraven för ETAG 004 (Kapitel 5.1.4.1.2., Vidhäftning klister/underlag) är uppfyllda
  • utmärkt vidhäftning med StoColl KM
  • mycket goda designmöjligheter i kombination med andra slutbeläggningar
  • produkten uppfyller kraven enligt EN 12057 och EN 1469

Utseende

polerad, slipad, blästrad, borstad, blästrad och borstad yta sågade kanter

 

Format/Storlek

tjocklek: beroende på formatstorlek
S 1: 79 x 257 mm
M 1: 168 x 257 mm
L 1: 257 x 257 mm
S 2: 79 x 524 mm
M 2: 168 x 524 mm
L 2: 257 x 524 mm
XL 2 : 524 x 524 mm
S 3: 79 x 791 mm
M 3: 168 x 791 mm
L 3: 257 x 791 mm
XL 3: 524 x 791 mm
S 4: 79 x 1058 mm
M 4: 168 x 1058 mm
L 4: 257 x 1058 mm
XL 4: 524 x 1058 mm

 

Färgton

Sto-Fossil SKL, Sto-Fossil SBL, Sto-Fossil Bavaria Yellow, Sto-Fossil
Bavaria Travertin, Sto-Fossil Bavaria Creme, Sto-Fossil Bavaria
Nussbraun

 

32345_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Sustainability data sheet