Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoStone kompletterande sortiment

Naturstenplattor för Sto fasadsystem

Användning

  • ut- och invändigt
  • för design av individuella, högkvalitativa naturstensytor
  • som fasadbeklädnad på isolerade fasadsystemen StoTherm Vario och StoTherm Mineral
  • som fasadbeklädnad på det ventilerade fasadsystemet StoVentec S

Egenskaper

  • beständig mot frost, tö, växlande temperaturer
  • lämplig för isolerade fasadsystem, låg vattenupptagning
  • kraven för ETAG 004 (Kapitel 5.1.4.1.2., Vidhäftning klister/underlag) är uppfyllda
  • utmärkt vidhäftning med StoColl KM
  • mycket goda designmöjligheter i kombination med andra slutbeläggningar
  • produkten uppfyller kraven enligt EN 12057 och EN 1469

Utseende

polerad, slipad, blästrad, borstad, blästrad och borstad yta standardfasade kanter

 

Format/Storlek

tjocklek: ca 10 mm (20 mm vid sandsten)
E 1: 10 x 305 x 305 mm
E 2: 10 x 305 x 610 mm

 

Färgton

Sto-Fossil SKL, Sto-Fossil SBL, Sto-Fossil Bavaria Yellow, Sto-Fossil
Bavaria Travertin, Sto-Fossil Bavaria Cream, Sto-Fossil Bavaria Nut
Brown, Sto-Sandstein Volga Red, Sto-Sandstein Desert Yellow,
Sto-Sandstein Royal Yellow, Sto-Granit Bianco Ozieri, Sto-Granit Final
Red, Sto-Gneis Dark Green, Sto-Gabbro Nero Transvaal, Sto-Gabbro Super
Dark

 

32346_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad