StoVentec Stålprofil distansbricka

Distansbricka för säkerställande av jämna underlag eller större ventilationsspalt

31775_3_SE_sv.jpg

Downloads

Tekniska faktablad