Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoColor Dryonic® Wood

Fasadfärg med Dryonic® Technology för träunderlag, bionisk verkan för torra fasader

Användning

 • utvändigt
 • för icke dimensionsstabila och begränsat dimensionsstabila träunderlag utom fackverk

Egenskaper

 • bionisk princip för snabb torkning efter regn eller dagg
 • X-black Technology håller temperaturen under +65 °C
 • högsta färgtonsvariation och färgtonsstabilitet med SunBlocker Technology
 • hög väderbeständighet
 • tål mycket hög mekanisk belastning
 • bindemedel av ren akrylat
 • mycket vältäckande
 • vattenånggenomsläpplig
 • droppfri
 • med inkapslad filmkonservering
 • bevarar trästrukturen
 • isolerande effekt mot många av träets beståndsdelar

Utseende

matt (G3) enligt EN 1062-1 beroende på synvinkel och typ av trä verkar ytan halvmatt

 

Färgton

vit
brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

Pensel, roller, airless-spruta

 

32360_DE_de.jpg
Pensel roller airless-spruta vit

Godkännanden

iQ - intelligent Technology

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet