StoPur WV 205 transparent

Polyuretanförsegling, vattenburen, matt, transparent, lågemitterande

Användning

  • invändigt och väderexponerat
  • som transparent försegling på golvbeläggningar av polyuretan med låg belastning

Egenskaper

  • god ljusstabilitet
  • lämplig för stolshjul (typ "W" enligt EN 12529)
  • VOC lågemitterande

Hänvisning

kan även användas på väggytor

 

Utseende

matt transparent

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, roller

 

32099_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B roller

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet