StoDivers Carbondioxidtester

Karbonatiseringsindikator

Användning

för att prova karbonatiseringsdjup hos betong

 

31813_SE_sv.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad