StoPox TU 100

Epoxibeläggning, vattenburen

Användning

 • som styv, mekanisk hög motståndskraftig beläggning för skydd för betong
 • för betongytor som regelbundet utsätts för intensiv rengöring
 • som färgad beläggning på invändiga tunnelytor
 • som beläggning på invändiga ytor, som är skyddade mot direkt solljus
 • som beläggning enligt EN 1504-2
 • metod 1.3, 2.2, 8.2 enligt EN 1504-2
 • som beläggning i ett ytskyddssystem
 • som beläggning i stänkvattenområden
 • ytskyddssystem med extra krav enligt ZTV-ING - del 5 Tunnelkonstruktion
 • ytskyddssystem OS 2 (OS B), OS 4 (OS C) enligt DIN V 18026
 • antigraffitisystem 1 (AGS 1) enligt ZTV-ING, TL/TP AGS betong

Egenskaper

 • skydd mot inträngning av ämnen
 • fuktkontroll av betong
 • ökning av elektriskt motstånd
 • hög mekanisk motståndskraft
 • mycket god vidhäftning
 • god koldioxidtäthet (Sd-värde CO2 > 50 m)
 • epoxihartsbunden beläggning
 • låg smutsmottaglighet
 • mycket god rengöringsförmåga
 • förhindrar inträngning av vatten och i vatten lösta skadliga ämnen
 • glansvärde enligt DIN EN ISO 2813 (mätvinkel: 60°): 40-60
 • våtnötningsbeständighet: klass 1 enligt DIN EN ISO 13300
 • rengöringsförmåga: värde 0 enligt DIN EN ISO 13300
 • inte lämplig för ytor med gång- och fordonstrafik

Färgton

vit
brytbar enligt RAL färgtonskarta

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, roller, airless-spruta

 

31967_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B roller airless-spruta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet