StoQuarz AS 300

Tillsatsblandning med speciellt anpassad siktkurva för att fylla StoPma EB 300 och StoPma RZ 500

Användning

som fyllmedelskomponent för PMMA-harts enligt tekniskt faktablad

 

32521_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad