StoSilent Filler

Porös fogmassa av glasgranulat

Användning

  • invändigt
  • för fyllning och glättning av öppna fogar i akustiksystemet StoSilent Direct
  • blanda inte med andra material

Egenskaper

  • god våtvidhäftning
  • lättapplicerad
  • porös struktur, lätt att slipa

Färgton

gråvit

 

31463_DE_de.jpg

Godkännanden

Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet