StoCryl V 700

Beläggning med bionisk funktion

Användning

 • väderexponerat
 • som bionisk funktionell beläggning speciellt för betongkonstruktioner
 • som skydd och färgsättning av betongkonstruktioner

Egenskaper

 • snabb torkning efter regn eller dagg med bionisk princip
 • förhindrar inträngning av vatten och i vatten lösta skadliga ämnen
 • reglerar fuktbalansen
 • ökar det elektriska motståndet
 • god koldioxidtäthet (Sd-värde CO2 > 50 m)
 • god vattenånggenomsläpplighet (Sd-värde H2O < 4 m)
 • minimalt bindemedelsbrott/minimal nötningseffekt
 • högsta vitgrad
 • hög färgtonsvariation och färgtonsstabilitet
 • utan biocid filmkonservering

Hänvisning

 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • inte för horisontella vattenbelastade ytor
 • inte för ytor med gång- eller fordonstrafik

Utseende

matt (G3) enligt EN 1062-1

 

Färgton

vit
brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

Pensel, roller, airless-spruta

 

32086_DE_de.jpg
Pensel roller airless-spruta vit

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet