StoPma GH 500

PMMA grundning för testade och godkända ytskyddssystem för parkeringshus

Användning

 • invändigt och väderexponerat
 • på golvytor
 • för cementbundna, torra underlag såsom betong- eller pågjutningsytor
 • som komponent i testat och godkänt ytskyddssystem OS 8.16

Egenskaper

 • snabb härdning
 • användbarhet från 0 °C till 30 °C
 • låg viskositet
 • mycket god vidhäftning på mineraliska underlag
 • testad avseende kompabilitet mellan beläggning och vattenmättad, yttorr betong enligt EN 13578

Hänvisning

 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813
 • StoPma GH 500 får endast appliceras ofylld

Utseende

transparent

 

Bearbetning

roller, tillsats av katalysator

 

32197_DE_de.jpg
roller tillsats av katalysator

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance