StoPma RZ 500

PMMA slitskikt för testade och godkända ytskyddssystem i parkeringshus

Användning

  • invändigt och väderexponerat
  • på golvytor
  • som komponent i testat och godkänt ytskyddssystem OS 8.16

Egenskaper

  • snabb härdning
  • användbarhet från 0 °C till 30 °C
  • låg viskositet
  • mekaniskt motståndskraftig
  • kan fyllas på byggplatsen med StoQuarz AS 300 (blandningsförhållande 1:1,5)

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

Färgton

grå
färgtonslikhet kan inte garanteras

 

Bearbetning

manuellt, tillsats av katalysator

 

32192_DE_de.jpg
manuellt tillsats av katalysator

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance