StoPma DV 500 transparent

PMMA försegling för ytskyddssystem för parkeringshus, transparent

Användning

  • invändigt och väderexponerat
  • på golvytor

Egenskaper

  • snabb härdning
  • användbarhet från 0 °C till 30 °C
  • mekaniskt och kemiskt motståndskraftig

Hänvisning

produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2

 

Utseende

transparent

 

Bearbetning

roller, tillsats av katalysator

 

32194_DE_de.jpg
roller tillsats av katalysator

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad