Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoColl FM-S

Mineraliskt universellt fogbruk för slamfogning av tegel, keramik, natursten och glasplattor

Användning

 • utvändigt
 • för slamfogning (inslamning av fogar) av lämpligt tegel, keramik-, naturstens- och glasplattor med slät, icke-absorberande yta
 • i StoTherm och StoVentec med godkännande för keramisk beklädnad och naturstensplattor
 • för vägg- och fasadytor
 • för efterföljande fogning av synligt murverk, t.ex. tunt tegel, skalmurstenar, fasadklinker och betongsten

Egenskaper

 • väderbeständig
 • frostsäker
 • andningsbar
 • slagregnstät
 • smidig, därmed lätt att applicera
 • låg krympdeformation
 • sprickfri
 • mycket lätt att tvätta efteråt
 • fogbruk enligt DIN EN 13888 CG2 WA

Hänvisning

 • beställ alltid hela mängden som behövs för ett objekt på samma gång (särskilt brutet material)
 • blanda alltid enligt exakt samma blandningsförhållande
 • färgtonsavvikelser kan inte uteslutas
 • angiven förbrukning gäller för tegel med en fogbredd på 12 mm
 • förbrukning, färgton och utseende beror på format, förband och tjocklek på tegel och kakel samt på blandningsförhållande, fogbredd och fogdjup
 • Utför alltid en provyta för att fastställa förbrukning och applicerbarhet, för att få ett intryck av utseendet och för att prova vidhäftningen till sidorna med det valda blandningsförhållandet.
 • applicerbarheten ska testas på en provyta

Färgton

silvergrå, manhattan, sandgrå, grå, mörkgrå, antracit
Objektrelaterade specialfärgtoner möjliga på förfrågan.

 

30959_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad