StoPrim Protect WN

Bruksfärdig, flytande, vattenburen träimpregnering för skydd av utvändigt trä mot svamp som missfärgar och skadar trä

Användning

 • utvändigt
 • som vidhäftare för nytt och vittrat trä som ska vidarebehandlas med färgad lasyr, färg eller lack

Egenskaper

 • skydd mot blånad och röta
 • verksamt ämne: 2,4 g/kg propiconazol, 7,5 g/kg IPBC

Hänvisning

 • endast för yrkesmässig användning i tillåtna användningsområden
 • missbruk kan skada hälsa och miljö
 • ät och drick inte under applicering
 • maskera plast och bituminösa material
 • bind upp och skydda plantor
 • Personer och djur utan skyddsutrustning ska inte vistas i arbetsområdet 48 timmar efter applicering eller tills ytorna torkat.
 • fönster och dörrar är fasadkomponenter och ska grundas på alla sidor
 • hyvlat trä slipas innan beläggning

Utseende

cremefärger

 

Bearbetning

Pensel, roller

 

32733_DE_de.jpg
Pensel roller