Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoAdditiv QS

Vattenburen torkningsaccelerator för tidigt filmbildande och fuktsäkra egenskaper

Användning

  • utvändigt
  • för flexibel användning vid kraftigt varierande dag- och nattemperaturer
  • endast för användning i fasadfärgerna StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoCryl V 200

Egenskaper

  • lösningsmedelsfri
  • påskyndar torkningen av Sto fasadfärger under de våta och kalla årstiderna

Hänvisning

{**CUST-YPALLG-00002027:Die Fassadenfarben mit StoAdditiv QS sind 6 Stunden nach der Verarbeitung nachtfrostsicher bis -5 °C.**}

 

Format/Storlek

mängd: 0,45 l

 

Färgton

gulaktig

 

32807_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad