Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Fasadskruv montagetool

Monteringsverktyg för säker iskruvning av Sto Fasadskruvar

Användning

för säker skruvning av fasadskruvar med en huvuddiameter på 12 mm eller 14,5 mm (försänkt huvud med TORX®)

 

Egenskaper

  • enkel hantering
  • optimal applicering i varje position på grund av bit med klämfunktion
  • säker skruvföring
  • vid användning av försänkta skruvar möjliggörs en ytlig positionering av skruvhuvuden i StoVentec Fasadskiva
32852_DE_de.jpg